Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2023-2026

 

Iskolánk ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

oklevel 2023 2026

 

Alkalmazott jó gyakorlatok

A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modellek, innovációk, az alkalmazott jó gyakorlatok

Intézményünkben szinte minden tantárgycsoporthoz kötődik jó gyakorlat, melyet szívesen megosztunk az érdeklődő intézményekkel.

Matematika

Horváth János matematikaverseny:
Általános iskola 8. évfolyamos tanulói számára, minden tanévben meghirdetett megmérettetés. A verseny rendkívül népszerű az általános iskolák körében, a nevezők száma évről-évre közel 100 tanuló.

Összreál:
12 éve van iskolánkban reáltagozatos osztály. Ezeknek az osztályoknak a részvételével zajlik az Összreál elnevezésű rendezvény, amely minden évben, március végén kerül megrendezésre. A reálosztályok sportban és érdekes feladatokban mérik össze erejüket ezen a napon.
A verseny előzetes feladattal indul, ezt és a vetélkedő ötletes, szellemes feladatait Hódor Julianna tanárnő állítja össze és a vetélkedőt is ő vezeti. Segítőként a reáltagozatos osztályfőnökök illetve néhányan a matematika munkaközösség tagjai közül tevékenykednek együtt vele. A sportversenyek lebonyolítását a tanulók szervezik meg.

Évfolyamok közötti matematikavetélkedő:
Iskolánkban 2010 óta minden évben matematikával kapcsolatos gondolkodtató, érdekes, játékos feladatok megoldására hívjuk a tanulókat.
A 11. évfolyam emelt szintű matematika csoportja rendezi a versenyt. A feladatok összeállítása, a vetélkedő levezetése és a zsűrizés is a tanulók önálló munkája. Ezen kívül a csoport tagjai gondoskodnak a résztvevők számára egy kis ropogtatni valóról, teáról és az első három helyezett csapat tagjainak díjazásáról is.
A vetélkedőn általában közel 20 csapat vesz részt (4-5 tanuló van egy csapatban). A vetélkedőt lebonyolító tanulók sokrétű tapasztalatot szereznek, hiszen sok dologra kell odafigyelni, az előkészítés és a rendezvény zökkenőmentes levezetése során.

Mesterek és Tanítványok:
A Bolyai János Matematikai Társulat Békés Megyei Tagozata titkára Marczis György iskolánk tanára. Az ő szervezésében zajlik ez a többnapos rendezvénysorozat iskolánkban minden év áprilisában. A rendezvény mellé álltak a Rózsa Törzsasztal tagjai is.
Neves matematikusok és tanítványuk előadását hallgathatják meg az érdeklődő diákok és pedagógusok. Vendégünk volt már Szemerédi Endre Abel- és Széchenyi-díjas magyar matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az idei tanévben Dr. Szilassi Lajos főiskolai docens lesz a program vendége, nevéhez fűződik a Szilassi poliéder (Ez egy hétlapú poliéder, melynek bármely két lapja szomszédos)

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv hete:
Minden évben, novemberben, a „Magyar nyelv napjához” kapcsolódva szervezi meg a munkaközösség ezt a rendezvénysorozatot. A gimnázium tanulói helyesírásversenyen, vers- és prózamondó versenyen, szép magyar beszéd versenyen mérik össze tehetségüket. Ezen kívül két magyar nyelvvel vagy irodalommal kapcsolatos ismeretterjesztő előadás is hangzik el, melyet vagy meghívott előadó vagy az iskola tanára tart.

Rendhagyó irodalomórák:
Tavasszal, a „Költészet napja” tiszteletére zajlanak a rendhagyó irodalomórák. Ekkor a munkaközösség egyik tagja tart élményszerű ismeretterjesztő előadást saját kedvenc témájából a gimnázium diákjainak (rendszerint nem saját tanítványainak).

Drámakör:
Évek óta működik gimnáziumunkban a színjátszó kör, mely nagyon népszerű a diákok körében. Hetente tartják foglalkozásaikat, szituációs- és helyzetgyakorlatok segítségével fejlesztik tehetségüket. Rendszeresen bemutatják produkciójukat a Jókai Színház által meghirdetett „Ádámok és Évák Ünnepén”, és iskolai ünnepségeken is gyakran fellépnek.

Olvasókör:
A „Mentoráló Intézmény” pályázathoz kapcsolódva zajlott gimnáziumunkban az olvasókör, amikor is egy kialakított tematika alapján meghirdetett szakkörre gyűltek össze olvasni szerető diákok, akik a közösen elolvasott könyvekről beszélgettek, megosztották tapasztalataikat.

Retorikakör:
A beszédtechnika, a szövegszerkesztés, a szónoklattan, a disputa szabályait, gyakorlatát sajátíthatják el azok a diákok, akik hetente részt vesznek ezeken a foglalkozásokon. A videós retorikagyakorlatok során a tanulók beszédkészsége, előadó készsége, önbizalma egyaránt növekszik, és ez segíti őket a pályaválasztásban, a munka világába való beilleszkedésben.

Idegen nyelvek

Megyei Angol Nyelvű Retorikai Verseny:
Az elmúlt években rendszeresen megszervezzük a megye középiskoláinak meghirdetett versenyt. Nagyon népszerű ez a program, ami a szép angol beszédre, a szövegszerkesztésre helyezi a hangsúlyt, de fejleszti a diákok kiállását, magabiztosságát is.

Erasmus+ elnevezésű mobilitás pályázat:
A tavalyi évben nyolc idegennyelvtanár vett részt külföldi tanulmányúton szakmai fejlődésének támogatása, az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

Cserediákprogram:
Az AFS-szel együttműködve évek óta van egy-egy osztályunkban külföldi cserediák. Az ő jelenlétük miatt a diákok jobban megismerkednek osztálytársuk hazájának kultúrájával, s a hétköznapi kommunikáció során, napi szinten gyakorolják az angol nyelvet.

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Andrássy Híradó:
Ebben a tanévben nagy sikert aratott iskolánk időszakosan megjelenő online iskolaújságja. Színes beszámolók, cikkek, interjúk olvashatók benne gimnáziumunk életével kapcsolatban. Terjesztése egyszerű, bárki hozzájuthat, mert iskolánk közösségi oldaláról érhető el.

Könyvtár

Tudás - Érték - Könyvtár – Andrássy
A program célja a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében iskolánkban. A program keretében könyvtári bútorok beszerzésére, a könyvtári állomány feldolgozására és olyan rendezvényekre került sor, melyeknek célja a könyvtárhasználat, az olvasáskultúra fejlesztése volt.

bázis szögletes 2023 2026    öko szögletes 2023     erasmus+  út a tudományhozlanguange cert