ISKOLATÖRTÉNET

Iskolánk több mint másfél évszázados múltra tekinthet vissza. Békéscsabán sokáig egyedül képviselte a gimnáziumi oktatást, a város legnagyobb hagyományokkal rendelkező gimnáziuma. A mai nevén 2008. július 10. óta folytatja tevékenységét. Jogelődje az egykori Rudolf Főreál Gimnázium, amely az evangélikus egyház irányítása alatt álló fiúgimnázium volt és a Lorántffy Zsuzsanna Leánygimnázium. A fiúgimnázium 1855-től mint magán algimnázium, a leánygimnázium pedig, mint polgári leányiskola kezdte meg működését 1874-től. A fiúgimnázium 1952-től 1957-ig Rózsa Ferenc nevét viselte, ebbe olvasztották be a leánygimnáziumot.1957-ben a két iskolát összevonták, és így működött az egykori fiúgimnázium épületében 1994-ig, mint Rózsa Ferenc Gimnázium. Akkor költözött át a jelenlegi helyére a szépen felújított és kibővített Andrássy úton lévő egykori Nagy Sándor József nevét viselő laktanyaépületbe.

rfg
cimer

Az elmúlt évtizedek folyamán olyan értékes szellemi tőkét halmozott fel, amely országosan is ismert és elismert iskolává emelte. Diákjainkat tágas tantermek, előadók, szaktantermek sora várja. Számítógéptermek, könyvtár, tornaterem, sportudvar, modern technikai berendezések segítik az oktatást. Iskolánk udvara nagyon szép, gyönyörű platánfái, füves, virágos területei barátságossá, otthonossá teszik környezetünket.

Az iskola területébe illeszkedően működik két felújított kollégiumépületünk. Ez az intézményrész is két korábbi kollégium jogutódjaként jött létre: a Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium és a Kulich Gyula Középiskolai Fiúkollégium összevonása után 1996-tól 2007-ig Deák Ferenc nevét viselte, de azóta intézményegységként hozzánk tartozik. Intézményünknek egy tanéven keresztül a neve Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium volt, azóta mai nevén működik.

Intézményünk minden elődintézmény hagyományaira büszke. Ugyanakkor tudjuk és vállaljuk, hogy e hagyományok közül a legerősebb, a legtöbb egykori diákot érintő hagyomány a Rózsa Ferenc Gimnáziumé, és ez még sokáig így is marad. Ezeket a „rózsás” hagyományokat és az erre épülő szeretetét az iskolának mi továbbra is ápolni fogjuk. Továbbra is számítunk egykori diákjainkra és várjuk őket épületünkben érettségi találkozóikon és más rendezvényeken. A 2008. évi névváltoztatás reményeink szerint az utolsó lesz az intézmény történetében belátható időn belül. Éppen ezért szándékunk az volt, hogy az új névadó ne csak egyszerű névadója legyen az intézménynek, hanem épüljön be az iskola hagyományrendszerébe is Andrássy Gyula történelmi szerepének, jelentőségének a hangsúlyozása. Ennek megfelelően alakítottuk ki az intézmény jelképrendszerét. A gimnázium udvarán szobrot emeltünk a névadó tiszteletére.

evang2
andrssy gyula

Gróf Andrássy Gyula (1823-1890) a 19. századi polgári Magyarország kitüntetett figyelmet érdemlő politikusa. Egy idealista ember, egy sokrétű elme, aki megállta a helyét a realitások talaján is. Egy olyan személyiség, aki meg akarta érteni azt a helyet és időt, ahol élnie adatott. Így lett egy kiegyező, államépítő menedzser. A szabadságharcos, aki konszenzust vállalt fel, az ellensúly szerepét öltötte magára és hazatérte után harcot indított saját hiúságával szemben is. A jövő fürkészése kompromisszumot igényel. Nem lemondást a múltról, hanem átmentését, azaz a jelenbe integrálását a jövő felé. Az intézmény közössége számára ez Andrássy Gyula munkásságának üzenete, ezért történelmi - az idő vasfoga által rostált gondolkodásformánkban megragadt, beakadt - az ő munkássága. Kompromisszumot kötött és épített. Tovább vitte a liberális reformkori hagyományt és a ’48-as nemzettudat kultúráját abban a pillanatban, amikor az őt korábban halálra ítélt Ferenc József fejére tette a szent koronát a budai Mátyás-templomban. A gimnázium kultúráját szükséges a 21. századi civilizációba átmenteni, hiszen az ideális iskola nem kíván mást, csak iskola lenni.

bázis szögletes 2023 2026    öko szögletes 2023     erasmus+  út a tudományhozlanguange cert