Intézményünk - immár Ökoiskolaként - az idén is csatlakozott a Fenntarthatósági Témahéthez. Deklarált célunk a fenntarthatóságra nevelés beépítése az intézmény napi működésébe, mellyel hozzájárulunk ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a tanulóink számára a mindennapok természetes részévé váljanak, hogy diákjaink a környezet és az egészség megóvására elkötelezett felnőttek legyenek. 

Idén 5 izgalmas környezettudatos téma - a levegő és élővilága, szabadidő, körforgásos gazdaság, hulladék és tudatos fogyasztás - köré szerveztük a programokat.

Bár a Fenntarthatósági Témahét április 22-én indult, beiktattunk egy 0. napot. Április 19-én pénteken a városunkban tartózkodó Erasmus+ szakmai mobilitáson részt vevő észt diákok tartottak interaktív előadást városukról, iskolájukról a fenntarthatóság jó gyakorlatait kiemelve.

Ebben az évben is olyan előadókat hívtunk meg, akik elismertek és szakavatottak a fenntarthatóság témájában, és az idei év prioritásaihoz kapcsolódtak:

A hetet Lipták Linda és Lupták Zoltán, a FinEst Projekt Észtország – innováció és fenntarthatóság című előadásával indítottuk. Kedden Pócsi Gabriella a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület szakmai vezetője zero waste, Dr. Duray Balázs a Magyar Fenntarthatósági és Klímaadaptációs Intézet és a Hatvanezer Fa Mozgalom munkatársa Fenntarthatóság, körkörös gazdálkodás témában szólt a diákokhoz.

fenntarthatosag 2024 Duray BalzsDuray Balázs előadása

Szerdán Dr. Valerio Isa a Genovai Egyetem tenger biológusának A korallok és a tenger világ a fenntarthatóság tükrében című online előadásán vehettek részt tanulóink. Vendégünk volt Szarka Judit a Europe Direct Békés irodavezetője, aki a klímapolitikáról beszélt.

fenntarthatosag 2024 Dr Valerio IsaDr Valerio Isa tengerbiológus előadása

Csütörtökön az MCC vendégeskedett intézményünkben, Duzs László a Debreceni Egyetem oktatójának előadása a hulladékokra és a tudatos fogyasztásra fókuszált.

Pénteken Boldog Gusztáv, a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület-vezetője a biodiverzitás fontosságáról beszélt. A hetet Diós Zsolt, az Alföldvíz Zrt. kommunikációs főmunkatársának Víz, víz, tiszta víz! című előadásával zártuk.

A témahéten tanulóink külső látogatási helyszínként a Tappe Hulladékgazdálkodási Kft. Hulladékválogató Üzemében jártak, ahol a hulladék korszerű, Európai Uniós előírásoknak megfelelő feldolgozási folyamatával ismerkedhettek meg.

fenntarthatosag 2024 hulladkkezelfenntarthatosag 2024 hulladkkezelfenntarthatosag 2024 hulladkkezelfenntarthatosag 2024 hulladkkezel

Cserebere – Ne vegyél, cserélj, és segíts másokon! Az iskolában és a kollégiumban könyv-ruha csereberét szerveztünk a fogyasztás csökkentése, a kevesebb hulladék érdekében. Egy elvitt holmiért egy „boldog mosoly” járt cserébe. Az idei tanévben a program zárásaként a felhívásban meghirdetett „Segíts másokon!” vállalásunk valósult meg. Az összegyűlt ruhákat diákjaink a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adománypontjára juttatták el Czövekné Szabó Annamária tanárnő segítségével.

Intézményünk közösségi tereiben ökokukákat helyeztünk el, mellyel a szelektív hulladékgyűjtést segítjük. Az iskolaudvaron Vízbár-t nyitottunk, ahol diákjaink friss ivóvízből készíthettek limonádét. A menzán zero waste-maradékmentes napot tartottunk.

 

A kollégiumban a kollégisták 10 kihíváshoz csatlakozhattak az egészségünk és a környezetünk megóvása érdekében.

A Fenntarthatósági Témahéten került megrendezésre Bázisintézményi programunk a kollégiumban Kollégium Cafe – Témahetek, témanapok a kollégiumi tevékenységrendszerben címmel. Békés megye kollégium pedagógusainak ismertettük a témahetek, témanapok kollégiumi foglalkozásokon való feldolgozásának lehetőségeit és tapasztalatait. A programot diákjaink bemutatójával kezdtük, melynek vezérfonala – kapcsolódva a Fenntarthatósági Témahéthez – a kerecsensólyom volt, melyet 2024-ben az év madarának választottak. Kollégistáink több tudományterületen - biológia, történelem, ének-zene - keresztül szemléltették a kerecsensólyom jelentőségét. Ezt követően - vendégeinket egy kötetlen kávéházi hangulatú beszélgetésre invitálva - beszámoltunk az általunk megvalósított tevékenységekről. Az Egészséghét, Egészségnap eseményeket Demeterné Barabás Andrea, Börcsökné Harangozó Csilla és Gábor Gergő, a Zöld Hetet és Zöld Napot Dr. Hotya Jánosné és Czövekné Szabó Annamária, a Pénz7 programot Bereczki Márta, a Digitális Témanapot Varga Balázs kollégánk mutatta be.

Az online fenntarthatósági quiz nem csak diákok, hanem a kollégák számára is elérhető volt.

Tanulóink beszámoltak olaszországi élményeikről. 12 tanár és 2 kísérő tanár Genovában a Firpo-Buonarroti középiskolában vett részt egy Erasmus+ csoportos diákmobilitási programon. A program keretében olasz, lengyel és osztrák diákokkal folytattak közös projektmunkát a fenntarthatóság témakörében. Az olasz iskolarendszer, a fogadó iskola hétköznapjainak megismerése mellett kirándulásokon is részt vettek diákjaink a kulturális, történelmi és építészeti értékek megismerésére fókuszálva.

Legyél Te is GERILLA kertész! Buzás Edina tanárnő irányításával gerillakertészek lepték el intézményünk udvarát, akik virágmagokat és évelő növényeket ültettek el. Nyár elejére szebb, színesebb és vidámabb környezet várja az iskolába érkezőket.

fenntarthatosag 2024 gerillakertszekfenntarthatosag 2024 gerillakertszekfenntarthatosag 2024 gerillakertszekfenntarthatosag 2024 gerillakertszek

Fogadj örökbe egy virágot az osztállyal! A hobbikertész tanárnő szervezésében az iskolai virágpiacon minden osztály örökbe fogadhatott egy növényt, melyet az iskola előtti virágágyásokban ültettek el. Célunk, hogy a gyerekek megismerjék a növénygondozás, kertészkedés szépségeit, valamint a zöldfelületek növelésével oldjuk a nagyvárosi környezet szürkeségét. Az iskola főbejáratánál két önfenntartó minikert, évelő virágágyás van kialakulóban, a tevékenység célja a szemléletformálás.

fenntarthatosag 2024 Fogadj rkbe egy nvnytfenntarthatosag 2024 Fogadj rkbe egy nvnyt

Pedagógusaink a fenntarthatóság kérdéskörével foglalkozó témákkal, feladatokkal színesítették a tanítási órákat. Így közel 100 óra telt intézményünkben a fenntarthatóság jegyében.

A zöld programok a tanév hátralévő részében is folytatódnak: a Hatvanezer Fa ültetvényét, illetve a Kígyósi Nagyerdő tanösvényre tervezett vezetett túrát májusban valósítjuk meg.

Mottónk továbbra is: Szemléletformálás a jövőnkért!

bázis szögletes 2023 2026    öko szögletes 2023     erasmus+  út a tudományhozlanguange cert