JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK

Az iskola közösségéhez!
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
 
2020. november 11-étől a középfokú iskolákban a 9. ill. ezek feletti évfolyamokon a 14/2020. (XI.10) EMMI határozata értelmében tantermen kívüli digitális munkarend lép érvénybe.
Az intézmény digitális tanrendjével, a holnaptól életbe lépő tanítás-tanulás rendjével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:

1. Az intézmény a tavaszi digitális átállás után levonta a szükséges konzekvenciákat és kidolgozta a maga Digitális Tanrend Protokollját. Ezen eljárásrend lesz a mérvadó, amely olvasható az intézmény honlapján. A folyamatos kiegészítésekről, korrekciókról az osztályfőnök kollégák naprakészen informálni fogják a tanulókat és a szülőket egyaránt. A kidolgozott protokoll szabályozza az elvárt kommunikációt, a tanítás-tanulás folyamatát, tanulók-pedagógusok-szülők konstruktív együttműködésén alapuló normáit.

2. Holnaptól ügyeleti rend lesz érvényben munkaidőben. Felelős vezető és a titkárság elérhető. A telefonos és egyéb elektronikus csatornák a rendelkezésükre állnak.

3. A gimnáziumból és a kollégiumból a diákok elvitték a szükséges holmijaikat. Az osztályfőnökökkel és a kollégiumi csoportvezető tanárokkal konzultálva egyéb, előre meghatározott időpontban további holmik elvihetők.

4. Az érettségi vizsgák, központi írásbeli felvételi vizsgák, az Oktatási Hivatal által szervezett versenyek (pl. OKTV) az egészségvédelmi előírásoknak megfelelően (lázmérés, maszk-használat, fertőtlenítés, távolságtartás) a vizsgázók ill. a tanulók jelenlétével folytatódnak.

5. Egyéni és kiscsoportos konzultációk szervezésének indokoltságát és relevanciáját vizsgáljuk.

Külön tájékoztatom a végzős évfolyamot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményekben a szalagavató rendezvények kötelező jelleggel halasztásra kerültek. (Az intézmény vezetése már az előző hónapban döntött a rendezvény tavaszra való áthelyezéséről).

Kérem az iskola közösségét, hogy figyeljék honlapunk Járványügyi Intézkedések menüpont alatti igazgatói közleményeit és a jelen platform tájékoztatóit.
 
Vigyázzanak Magukra és Szeretteikre!
Hajrá Andrássy!
 
 

bázis szögletes 2023 2026    öko szögletes 2023     erasmus+  út a tudományhozlanguange cert