DOKUMENTUMOK

 

 

Pedagógiai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Helyi tanterv tantárgyanként
(folyamatosan frissítve)

 

Legfontosabb jogszabályok

35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről

Útmutató a pedagógusok minősítéséhez (4. javított kiadás)

Útmutató a gimnáziumi tanfelügyeleti ellenőrzéshez (4. javított kiadás)

Önértékelési kézikönyv GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA (3. javított kiadás)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2017 január 1-től érvényes vizsgakövetelmények és a vizsga leírása tantárgyanként

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

121/2013. (VI. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

423/2012. (XII.29.) Korm rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjétől

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

bázis szögletes 2023 2026    öko szögletes 2023     erasmus+  út a tudományhozlanguange cert